Red House

Només una amistat a prova de bombes, saviesa musical, versatilitat i tones d'humor expliquen que Jeff Spinoza (1952) i Francisco Simón (1963) prossegueixin amb un projecte que continua malgrat qualsevol dificultat. Els acompanyen en l'obstinació Carlos Sánchez en la bateria i Manuel Bagües al baix.